JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Betonové s obkladem

Betonové bazény s keramickým obkladem

Betonové bazény jsou oblíbené především pro svoji dlouhou životnost a tvarovou rozmanitost. Barevná paleta keramických obkladů je téměř neomezená a individuální kombinace barev činí z každého bazénu jedinečný unikát. Velikost keramického obkladu má také zásadní vliv na celkový vzhled bazénu. Investor tak může vybírat od velkých formátů keramických obkladů až po drobnou mozaiku, ze které si může nechat v bazénu poskládat vysněný obrazec. Také různě veliké obklady lze mezi sebou vkusně kombinovat.


Konstrukce betonových bazénů

Stavbu betonového bazénu můžeme provádět dvěma různými způsoby:

 1. Betonáž bazénu pomocí systémového bednění
 • ve výkopu se na zhutněném a vyrovnaném štěrkovém loži vybetonuje základová deska
 • v místě napojení základové desky a stěny bazénu se ze základové desky nechá koukat výztuž, která bude sloužit k provázání základové desky se stěnami bazénu
 • na základové desce se vyzdí stěny bazénu z betonových šalovacích tvárnic
 • jednotlivé tvárnice se ve svislém i vodorovném směru provážou armovací výztuží a do stěn bazénu se osadí sací a vtokové armatury, skimmer, protiproud, atd
 • betonáž stěn se neprovádí najednou na celou výšku stěny, ale po vrstvách určených daným výrobcem šalovacích tvárnic
 • nakonec se provede vyrovnání nerovností, izolace betonové vany a keramický obklad dna a stěn
 1. Betonáž bazénu pomocí ztraceného bednění
 • ve výkopu se na zhutněném a vyrovnaném štěrkovém loži vybetonuje základová deska
 • v místě napojení základové desky a stěny bazénu se ze základové desky nechá koukat výztuž, která bude sloužit k provázání základové desky se stěnami bazénu
 • provede se bednění budoucích stěn, ve kterém se vyváže armovací výztuž a na ni se uchytí sací a vtokové armatury, skimmer, protiproud, atd
 • následně se provede betonáž a po vyzrání betonu se bednění odstraní
 • nakonec se provede vyrovnání nerovností, izolace betonové vany a keramický obklad dna a stěn

Stavební práce si každý zákazník vždy zajišťuje sám. Od první chvíle však s investorem i se stavební firmou úzce spolupracujeme a při stavbě bazénu poskytujeme veškerou technickou podporu.