JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Podhladinové - motor za stěnou

Uložení návinu pod úrovní vodní hladiny je velice elegantní a stylové – vzhled bazénu není narušen stojanem s navíjecí tyčí. Vlastní navíjecí tyč je umístěna pod vodní hladinou a tím je téměř neviditelná. Nad instalací podhladinové lamely je dobré uvažovat již při plánované výstavbě bazénu, pak lze zvolit ideální variantu uložení. V případě již postavených bazénů je možné uvažovat o dodatečné montáži bazénové lamely pouze těsně pod hladinu nebo ke dnu. Podvodní motory umožňují v takovém případě jednoduché a elegantní řešení. Všechny pohonné jednotky pro bazénové lamely pracují s bezpečným napětím 24 V. Koncové polohy se nastavují přímo na pohonné jednotce nebo na řídící jednotce v případě podvodního motoru.


Typ A – Podvodní montáž do bazénu

Tento typ montáže je ideální pro již existující bazény. Návin lamelového zakrytí je přednostně nainstalován na straně skimmerů a může být zakrytý dělící stěnou (nerezový plech, PVC desky potažené folii v barvě stěn bazénu nebo PP desky). Nad hladinou je umístěna pochozí lávka-rošt (nerezové nosníky s exotickým dřevem nebo dřevoplastem). Tyto dva doplňky jsou velmi estetické a vytvářejí ochranu pro návin lamely. V případě nově budovaných bazénu lze pod návin lamely umístit lavici a horní rošt realizovat jako pevný. Typ A je konstruován z nerezové oceli s možností osazení pohonné jednotky v suché šachtě vedle bazénu nebo s trubkovým motorem přímo v hnací hřídeli.


Typ B – Podvodní montáž v nice za bazénem

Tento typ montáže je ideální pro nově budované bazény. Návin lamelového zakrytí je umístěn v mokré (zaplavené) šachtě za bazénem. Dno šachty je výhodné osadit dnovou vpustí a na zadní stranu šachty instalovat skimmery. Nad hladinou šachty je umístěna pochozí lávka-rošt (nerezové nosníky s exotickým dřevem nebo dřevoplastem). Pro typ B lze použít pohoné jednotky za stěnou nebo trubkové motory přímo v hřídeli.


Typ C – Podvodní montáž ve stěně bazénu

Tento typ je vhodný pro bazény s přelivovým žlábkem. Lamely jsou skryty ve stěně bazénu. Pod lamelu je vyhodné instalovat dnovou vpust a před osadit dělící stěnu (nerezový plech, PVC desky potažené folii v barvě stěn bazénu nebo PP desky). Pro typ C lze použít pohoné jednotky za stěnou nebo trubkové motory přímo v hřídeli.


Typ D – Podvodní montáž pod úrovní dna bazénu

Návin lamelového zakrytí je osazen pod úrovní dna bazénu v šachtě. Tuto šachtu je potřeba zbudovat již při stavbě základové desky bazénu a na jají dno osadit dnovou vpust. Šachta je překryta ochranným pochozím roštem (nerezový plech, PVC desky potažené folii v barvě stěn bazénu nebo PP desky), rošt je demontovatelný. Mezi roštem a stěnou bazénu je mezera kterou lamela vychází ven. Pro typ D lze použít pohoné jednotky za stěnou nebo trubkové motory přímo v hřídeli.


Typ E – Podvodní montáž u dna bazénu

Návin lamelového zakrytí je osazen u dna bazénu. Tento typ montáže je vhodný jak pro nově budované tak již existující bazény. Návin lamely může být zakryt krytem (nerezový plech, PVC desky potažené folii v barvě stěn bazénu nebo PP desky), kryt je demontovatelný. Mezi krytem a stěnou bazénu je mezera, kterou lamela vychází ven. Pro typ E lze použít pohoné jednotky za stěnou nebo trubkové motory přímo v hřídeli.


Speciální typy umístění

Do této katogerie spadají jak nadhladinové tak podhladinové nestandardní instalace

  • nadhladinová montáž mezi stěny
  • nadhladinová montáž za stěnu
  • nadhladinová montáž pod strop
  • podhladinová montáž do schodiště
  • podhladinová montáž s konstantní výškou hladiny