JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Průmysl a aquakultury

Značná část průmyslové výroby je závislá na čisté a dezinfikované vodě. V potravinářském a nápojovém průmyslu je dezinfikovaná voda nezbytná pro oplachování, čištění, výrobu, dezinfekci cukerných roztoků a ovocných šťáv. Podobné využití čisté vody lze najít i v dalších průmyslových odvětvích, například v kosmetickém nebo chemickém průmyslu. Dalším důležitým odvětvím je recyklace vody, při níž dochází ke snížení nákladů na čistou a odpadní vodu. UV záření zamezuje množení mikrobů ve vodních systémech a používá se také na dezinfekci prostor nad hladinou kapalin v zásobnících a dezinfekci povrchů.

Kompaktní a flexibilní design snižuje investiční náklady

Systém Berson InLine® má extrémně malý půdorys, čímž vyžaduje pouze nepatrný prostor na podlaze v budově úpravny vody. Jednotky UV mohou být instalovány horizontálně a vertikálně do prakticky jakéhokoli existujícího zařízení bez
větších změn potrubních rozvodů. To snižuje investiční náklady jak v nových, tak v rekonstruovaných zařízeních.


Jednoduchá údržba

Všechny smáčené části jsou lehce přístupné, přičemž pravidelný servis může být prováděn personálem zajišťujícím všeobecnou údržbu, který je vyškolen techniky společnosti Berson, a to bez nutnosti použití zvedacích zařízení. Společnost Berson také nabízí po celém světě službu uvedení do provozu a službu údržby
UV jednotek, která je prováděna servisními partnery v dané oblasti.


Systém Cyclops® snižuje potřebný manipulační prostor

Jednotky se systémem Cyclops® jsou instalovány v místech s velmi omezeným přístupem nebo tam, kde je nutné časté čištění ochranných skleněných trubic, přičemž tyto UV jednotky umožňují přístup z jedné strany přes boční výsuvný kryt. Údržba a čištění mohou být provedeny ve zlomku času, který je obvykle
nutný.


UltraWipe® pro čisté ochranné trubice

Hlavní stírací systém zachovává ochranné trubice čisté, a tedy zajišťuje vyšší dávku UV záření. V případě, že je upravovaná voda nadměrně tvrdá nebo obsahuje železo, může dojít ke znečištění skleněných ochranných trubic. UltraWipe® nabízí automatické periodické chemické čištění trubic, při kterém se užívají pouze chemikálie, jež jsou účinné a bezpečné pro zařízení na pitnou vodu.


Certifikovaný výkon

UV systémy společnosti Berson jsou certifikovány na základě schválení nejpřísnějšími nezávislými institucemi, jako jsou DVGW, USEPA, JWRC, NWRI a NSF. V případě mezinárodně nejuznávanějších předpisů – DVGW a USEPA jsou naše systémy
certifikovány za měnících se hydraulických podmínek (po ohnutí potrubí o 90°) a jsou používány ochranné trubice z křemenného skla (s blokací vlnové délky pod 240 nm), které zabraňují možné přeměně dusičnanů na dusitany. Certifikáty jsou pravidelně obnovovány, aby bylo možno používat nejnovější technologii lamp a
předřadníků.


Řešení šitá na míru zákazníkům

Společnost Berson má flexibilní přístup k adaptaci standardních systémů, aby vyhověla zvláštním potřebám našich zákazníků. UV reaktory mohou být navrženy tak, aby vyhovovaly jakékoli velikosti potrubí a ovládací části mohou být upraveny tak, aby mohly být doplněny všemi obecně užívanými ovládacími prvky.


Sortiment ovládacích prvků

Naše systémy ECTronicΩ a UVTronic+ nabízejí kombinaci místního ovládání spojeného s centrálním (SCADA) systémem prostřednictvím protokolu Modbus RTU, Ethernet IP a analogové komunikace. K dispozici je také ovládání založené na PLC (všechny hlavní platformy). Jak UVTronic+, tak ovládání před PLC umožňují multistreamové řízení, což šetří investiční a provozní náklady.


InLine® reaktor

Hydraulicky optimalizován pro dosažení rovnoměrné a optimálně rozložené dávky UV záření. Certifikovaný výkon (USEPA, DVGW). Extrémně malý provozní půdorys. Umožňuje horizontální i vertikální průtok. Snadný přístup při údržbě. K dispozici v provedení ze standardní nerezové oceli AISI 316L a v alternativách odolných vůči chlóru. Pro provozní tlak až do 16 bar (230 psi).


UltraWipe® čištění ochranných trubic

Kombinace automatického mechanického stírání a chemického čištění eliminuje znečištění a tvorbu usazenin na ochranných trubicích. Senzory jsou stírány souběžně s trubicemi. Pro zlepšení účinnosti čištění trubic a při splnění místních předpisů ohledně pitné vody lze aplikovat řadu chemikálií.


Senzor intenzity UV záření

Senzory poměrné s pásmovou kalibrací nebo senzory s přímou kalibrací monitorují UV výkon pro zajištění požadované dávky UV záření. Jeden senzor může monitorovat skupinu lamp nebo je možné, v případě požadavku, použít pro každou lampu jeden
senzor.


Středotlaké lampy

Středotlaké lampy s vysokým výkonem umožňují kompaktní provedení reaktoru, neboť je pro dosažení požadované dávky UV záření potřeba méně lamp, což minimalizuje náklady na údržbu a odstávky z důvodu výměny lamp a ochranných trubic.


Ochranné skleněné trubice

Ochranné trubice z křemenného skla s dlouhou životností vybrané pro vysokou propustnost. K dispozici ochranné trubice s filtry zabraňující tvorbě dusitanů.


Ovládací panel

ECTronicΩ, UVTronic+ nebo PLC monitorují a kontrolují všechny funkce UV systému a dávkování. Mohou být nastaveny tak, aby spouštěly ventily a komunikovaly se zákazníkovými systémy SCADA (Ethernet, MODBUS). Umožňují multistreamové řízení.


Konvenční předřadníky

Řešení prověřené užíváním po více než 30 let. Funguje v nejnáročnějších podmínkách.


Elektronické ovladače lamp

Vysoce účinné plynulé (30 – 100%) řízení výkonu snižující náklady na energii a zpomalující stárnutí lamp. Zachovávají dezinfekční výkon za proměnlivých podmínek (průtok, znečištění). CE a UL certifikace.