JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Rady a návody

PO PRVNÍM NAPUŠTĚNÍ BAZÉNU VODOU (NEBO PŘI VÝMĚNĚ VODY)

Bazén napusťte vodou tak, aby byl skimmer ze 2/3 pod vodou. (Při nižší hladině vody dochází k zavzdušňování čerpadla; při potopení celého skimmeru naopak nefunguje sběr plovoucích nečistot z hladiny.)
Uveďte do chodu filtrační zařízení.
Plovoucí pevné nečistoty odstraňte bazénovou síťkou a usazeniny na dně bazénu vysavačem dna. (Je-li bazén vybaven spodní výpustí (gulou), je nutné po dobu čištění dna vysavačem uzavřít ventil na sacím potrubí gule. V opačném případě nebude sací výkon vysavače dostatečný.)
Bezprostředně po naplnění bazénu vodou proveďte úpravu pH a první ošetření vody chlorovými přípravky:

 • Pomocí testeru změřte hodnotu pH. Před první aplikací přípravku Chlor chock by měla být v rozmezí 6,5 – 8,0.
 • V případě potřeby upravte hodnotu pH pomocí přípravku pH plus nebo pH minus (dávkování 100 g přípravku na 10 m3 bazénové vody zajistí změnu hodnoty pH přibližně o 0,2) a nechte filtraci v chodu po dobu přibližně 2 hodin, než budete aplikovat Chlor chock, případně další přípravky.
 • Rozmíchejte s vodou v plastové nádobě Chlor chock 65% v dávkování 100 g na 10 m3 bazénové vody.
 • Tento roztok nalijte při zapnuté filtraci do skimmeru a nechte filtraci nepřetržitě běžet 15 – 20 hodin. (Tím zbavíte vodu mikrobiologických zárodků a organických nečistot z napouštěné vody.)
 • Zároveň dejte jednu 4 funkční 200g tabletu Quattro do košíku ve skimmeru a zajistěte, aby bylo filtrační zařízení v chodu denně po dobu 5 – 12 hodin (viz níže – výpočet doby filtrování dle teploty vody).

Železo, mangan, vápník a další prvky obsažené ve vodě
Jestliže po prvním chlorování čisté vody dojde ke hnědavému, zelenému nebo mléčnému zabarvení vody, znamená to, že ve vodě je obsažen mangan, železo nebo vápník. V takovém případě upravte pH na ideální hodnotu 7,0 – 7,6 a aplikujte znovu Chlor chock 65% v dávkování 150 – 200 g na 10 m3. Následně použijte Vločkovač a nechte běžet filtraci 8 – 10 hodin. Poté vyperte pískový filtr a filtraci vypněte na 15 – 20 hodin, aby došlo k usazení vysráženého kalu na dně bazénu. Usazený kal vysajte vysavačem; během vysávání properte 1 – 5 krát filtr (dle velikosti bazénu), a to i v tom případě, že manometr filtrace nesignalizuje zanesený filtr. Vysátí usazeného kalu ze dna bazénu, intenzivní filtrování a pravidelné propírání filtru provádějte až do úplného odstranění zákalu. Jako prevenci před zakalením nově dopouštěné vody do bazénu použijte přípravek AntiCal plus.

Přípravky ATTACK:

Chlor chock 65% (+), Vločkovač (Floculant)(+), AntiCal plus (+), pH plus (+), pH minus (++)


(+) přípravek rozmíchejte s vodou v plastové nádobě a nalijte do skimmeru při zapnuté filtraci
(++) přípravek pH minus důkladně rozmíchejte s vodou v plastové nádobě a při zapnuté filtraci rozlijte po hladině


PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA VODY V BAZÉNU

- Denně filtrujte podle teploty vody
Orientačně dodržujte tuto dobu filtrování: Doba filtrování v hodinách za den = Teplota vody / 4 (případně / 5 u zastřešeného a málo využívaného bazénu).
(Příklad: Teplota vody = 24°C; Filtrace má být v chodu 6 hodin denně; u zastřešeného a málo zatíženého bazénu
cca 5 hodin denně.)
Pro zajištění každodenního chodu filtrace po stanovenou dobu doporučujeme připojit filtrační zařízení
do zásuvky přes spínací hodiny.

- Měření a úprava hodnoty pH
Hodnota pH výrazně ovlivňuje účinnost chlorových přípravků, vločkovače, funkci zařízení a životnost bazénu. Proto je nutné, aby se hodnota pH kontrolovala alespoň 1× za týden a okamžitě se regulovaly odchylky od ideální hodnoty pH 7,0 – 7,6.

pH < 7,0 kyselá oblast pH
- dochází k rezavění kovových dílů, blednutí barev plastových dílů i materiálu bazénu, uvolňuje se plynný chlór, který dráždí oči a sliznice

pH 7,0 – 7,6 ideální oblast pH

pH > 7,6 zásaditá oblast pH
- dochází k vylučování vápníku, železa a manganu (způsobuje zákal vody a zanášení filtru), vzniká aniont chlornanu, který silně zapáchá po chlóru a dráždí oči a pokožku

Přípravky ATTACK:

pH plus (+), pH minus (++)


(+) přípravek rozmíchejte s vodou v plastové nádobě a nalijte do skimmeru při zapnuté filtraci
(++) přípravek pH minus důkladně rozmíchejte s vodou v plastové nádobě a při zapnuté filtraci rozlijte po hladině


- Desinfekce
Desinfekce je nejdůležitější částí údržby vody, neboť pouze eliminace mikroorganizmů zajistí hygienickou a čistou vodu. Ideální obsah chlóru je 1 – 1,2 mg/l. (Při každodenním sledování a okamžité úpravě parametrů vody, lze
udržovat obsah chlóru i na hodnotách pod 1 mg/l.) Před měřením obsahu chlóru zkontrolujte a případně upravte hodnotu pH. Při ustáleném provozu používáme pomalu rozpustné 4 funkční 200g tablety Quattro (obsahují chlór, stabilizátor chlóru, přípravek proti řasám a vločkovač).
Obsah chlóru v bazénové vodě měříme 1× za týden, při velkém provozu a v období horka i častěji.
Při mimořádných podmínkách provozu bazénu (vysoké teploty, velký počet koupajících se osob, dlouhotrvající déšť, napadání nečistot do bazénu apod.), případně pokud má voda nestandardní kvalitu (zbarvení, zápach apod.) doporučujeme preventivně aplikovat šokovou desinfekci přípravkem Chlor chock 65%.

Přípravky ATTACK:

Chlor chock 65% (+), Quattro (4 funkční 200 g tablety) (+++)


(+) přípravek rozmíchejte s vodou v plastové nádobě a nalijte do skimmeru při zapnuté filtraci
(+++) vkládejte do skimmeru a zajistěte, aby se denně zapínalo filtrační zařízení. Není-li denní filtrování zajištěno, je nutné tablety vkládat do automatického hadičkového dávkovače, případně plovoucího dávkovače. Jinak hrozí vybělení materiálu bazénu okolo skimmeru. U fóliových bazénů dokonce poškození fólie


- Prevence tvorby řas, případně jejich likvidace
Řasy způsobují slizká místa na dně a na stěnách bazénu a skvrny na horních plochách bazénů. Řasy jsou živnou půdou pro bakterie. Za normálních okolností jsou řasy spolehlivě likvidovány přípravkem obsaženým ve 4 funkčních 200g tabletách Quattro. Dochází-li přesto k viditelné tvorbě řas v bazénu, jsou nejlepším a nejjednodušším způsobem jejich odstranění pravidelné preventivní dávky přípravku proti řasám Anti Algen.

Přípravky ATTACK:

Anti Algen, Anti Algen “S“

- Pravidelně propírejte filtr
Filtr je nutné proprat vždy, když hodnota tlaku na manometru stoupne o jeden až dva dílky (tj. o 0,2 – 0,4 bar) – platí pro filtrace STA-RITE. Jedenkrát za 4 roky (případně 1× za 5 let u zastřešeného bazénu) je potřeba vyměnit celou pískovou náplň filtru.

- Kontrola a úprava tvrdosti vody
Tvrdost vody je především dána zdrojem, který se k naplnění bazénu používá. Proto se obvykle měří po napuštění bazénu, následně pak alespoň 1 – 2× za rok. Tvrdá voda obsahuje velké množství rozpuštěných vápenatých a horečnatých solí. Při vysoké tvrdosti dochází k zakalení vody, k zanášení filtrů, trubek, topných těles a ke tvorbě drsného bělavého povlaku na stěnách bazénu. Měkká voda zase napomáhá ke korozi kovových součástí. Minimální tvrdost by měla být 250 ppm, jako optimální rozsah se doporučuje 250 – 450 ppm. K měření se nejčastěji používají multifunkční proužkové testery.

Vysoká tvrdost vody se upravuje pomocí přípravku AntiCal plus. U příliš měkké vody lze tvrdost zvýšit přídavkem chloridu vápenatého (CaCl2).
Pokud již dojde k vytvoření drsného bělavého povlaku na stěnách bazénu, je možné jeho odstranění pomocí ředěné kyseliny chlorovodíkové (solné) HCl. Kyselinu zředíme v poměru 1:2 s vodou (1 díl HCl (33%-ní) a 2 díly vody) a hadříkem nebo houbičkou potřeme navlhčenou stěnu bazénu. Necháme několik minut zreagovat (nenechat zaschnout) a poté důkladně opláchneme vodou. Nutno pracovat v gumových rukavicích.

Přípravky ATTACK:

AntiCal plus (+)


(+) přípravek rozmíchejte s vodou v plastové nádobě a nalijte do skimmeru při zapnuté filtraci


- Kontrola a úprava alkality
Hodnota alkality ovlivňuje vodivost vody, zejména však stabilitu pH a schopnost změny pH vody po přidání bazénových přípravků. Nízká hodnota celkové alkality způsobuje prudké kolísání pH po přídavcích i malých množství přípravků na úpravu pH. Příliš vysoká alkalita může mít opačný efekt, protože omezuje schopnost změny
pH (při vysoké alkalitě bývá i vysoká hodnota pH). Optimální alkalita se pohybuje v rozmezí 80 – 120 ppm. K měření se nejčastěji používají multifunkční proužkové testery.
Nízkou alkalitu lze zvýšit pomocí přípravku Alkalita. Při vysoké alkalitě je nutné alespoň část vody z bazénu vypustit a bazén doplnit čistou vodou.

Přípravky:

Alkalita

- V DOBĚ DOVOLENÉ
Pokud na delší období nebudete bazén používat a chcete jej poté znovu používat bez toho, že budete muset bazén čistit a znovu napouštět, je důležité dodržet následující pokyny:

 • Upravte pH na ideální hodnotu 7,0 – 7,6.
 • Do košíku skimmeru vložte jednu 4 funkční 200g tabletu Quattro a zajistěte, aby se denně zapínalo filtrační zařízení.
 • Navíc vložte 1 – 2 pomalu rozpustné 200g chlorové tablety do plovoucího dávkovače chlóru.
 • Bazén pokud možno zakryjte plachtou.
 • Po návratu zkontrolujte a upravte hodnoty pH a Cl.

Přípravky:

Quattro (4 funkční 200g tablety)(+++), Chlor 90% (pomalu rozpustné 200g tablety)


(+++) vkládejte do skimmeru a zajistěte, aby se denně zapínalo filtrační zařízení. Není-li denní filtrování zajištěno, je nutné tablety vkládat do automatického hadičkového dávkovače, případně plovoucího dávkovače. Jinak hrozí vybělení materiálu bazénu okolo skimmeru. U fóliových bazénů dokonce poškození fólie


- PŘI PŘÍPRAVĚ BAZÉNU NA PŘEZIMOVÁNÍ
Po skončení koupací sezóny a před příchodem prvních mrazů zajistěte bazén na zimu. Dobré zazimování bazénu Vám ušetří práci před jarním uvedením do provozu.

 • Vyčistěte stěny a dno bazénu pomocí vysavače, upravte pH na ideální hodnotu 7,0 – 7,6 pomocí přípravků pH plus nebo pH minus.
 • Vypusťte vodu z bazénu tak, aby hladina dosahovala 3 – 5 cm pod obruby vratných trysek.
 • Páku šesticestného ventilu dejte do polohy “Zazimování / Winter“
 • Vypusťte vodu z pískového filtru a čerpadla (odšroubováním výpustných zátek).
 • Vyšroubujte manometr z filtrace a uschovejte ho na místě, kde nemrzne.
 • Vyšroubujte vratné trysky z pouzder, vyjměte zpětnou klapku a košík ze skimmeru.
 • Vypusťte vodu z filtračního potrubí, uvolněte převlečné matice ventilů blíže k filtraci, vysajte vodu ze skimmeru (je-li voda v potrubí ústícím do skimmeru, nasypte do otvoru na dně skimmeru 3 polévkové lžíce soli).
 • Zazátkujte pouzdra vratných trysek a skimmer speciálními zátkami na zimu.
 • Usazeniny na stěnách bazénu v původní úrovni hladiny odstraňte čistícím přípravkem Detergent gel.
 • Do zbývající vody přidejte přípravek pro přezimování Winter, který působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování vápníku. Přípravek rozmíchejte s vodou v plastové nádobě a rozlijte po hladině podél stěn bazénu.
 • Na hladinu instalujte dilatační plováky.
 • Bazén zakryjte zimní plachtou.

Přípravky:

pH plus (+), pH minus (++), Detergent gel, Winter


(+) přípravek rozmíchejte s vodou v plastové nádobě a nalijte do skimmeru při zapnuté filtraci
(++) přípravek pH minus důkladně rozmíchejte s vodou v plastové nádobě a při zapnuté filtraci rozlijte po hladině


- PŘI SPUŠTĚNÍ BAZÉNU PO ZIMĚ
Před opětovným uvedením bazénu do běžného provozu po zimní přestávce je potřeba provést následující činnosti a ošetřit vodu v bazénu uvedeným způsobem.

 • Zašroubujte zpět výpustné zátky do čerpadla a do nádoby pískového filtru.
 • Připojte všechna odpojená potrubí a dotáhněte převlečné matice ventilů a šroubení.
 • Zašroubujte manometr zpět do filtrace (závit manometru případně přetěsněte pomocí teflonové pásky).
 • Páku šesticestného ventilu dejte do polohy “Filtrování / Filtration“
 • Sejměte zimní plachtu, odzátkujte pouzdra vratných trysek a skimmer, vyjměte dilatační plováky z bazénu.
 • Usazeniny na stěnách bazénu v úrovni hladiny odstraňte čistícím přípravkem Detergent gel.
 • Zašroubujte vratné trysky zpět do pouzder, vsaďte zpětnou klapku a košík zpět do skimmer
 • Dopusťte bazén čistou vodou tak, aby byl skimmer ze 2/3 pod vodou.
 • Uveďte do chodu filtrační zařízení (je-li čerpadlo umístěno nad hladinou vody v bazénu, je nutné ho před

spuštěním zalít vodou).

 • Upravte pH na ideální hodnotu 7,0 – 7,6 pomocí přípravků pH plus nebo pH minus.
 • Proveďte ošetření vody pomocí přípravků Chlor chock 65% a Anti Algen.
 • Do košíku skimmeru, případně dávkovače vložte jednu 4 funkční 200g tabletu Quattro a nechte filtraci nepřetržitě běžet po dobu 24 hodin.
 • Pokud voda zůstane po aplikaci chlorových přípravků zakalená (bělošedý zákal), použijte k jejímu projasnění Vločkovač.

V prvních dvou týdnech po uvedení bazénu do provozu měřte v jedno- až třídenních intervalech pH a případně ihned upravujte na ideální hodnotu 7,0 – 7,6 pomocí přípravků pH plus nebo pH minus.

Přípravky:

Detergent gel, pH plus (+), pH minus (++), Chlor chock 65% (+), Anti Algen,
Anti Algen “S“, Vločkovač (Floculant) (+)


(+) přípravek rozmíchejte s vodou v plastové nádobě a nalijte do skimmeru při zapnuté filtraci
(++) přípravek pH minus důkladně rozmíchejte s vodou v plastové nádobě a při zapnuté filtraci rozlijte po hladině


- VÝMĚNA VODY V BAZÉNU
Voda, která je správně ošetřovaná pomocí kvalitní bazénové chemie, vydrží v bazénu několik let. K přirozené obměně vody dochází dopouštěním čisté vody po předchozím poklesu hladiny vlivem odparu, praním filtračního písku nebo upuštěním vody na zimu. Přesto je vhodné ji 1× za 4 – 5 let kompletně vyměnit.
Používáním bazénové chemie zůstávají ve vodě rozpuštěné zbytky solí, které pomalu snižují citlivost vody vůči dávkovaným přípravkům. Bazén se tzv. zasoluje a při úpravě vody je tedy potřeba používat stále vyšší dávky chemie.
Nekvalitní bazénové přípravky vodu zasolují několikanásobně rychleji!