JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Nerezové

Materiálové provedení

Námi dodávané nerezové bazény jsou vyrobené z chrom-nikl-molybdenové oceli (V4A). Rozhodujícím kritériem pro volbu správné nerezové oceli pro bazény je především obsah chloridů v bazénové vodě, který se stanovuje prostřednictvím analýzy vody. Ten hraje zásadní roli v odolnosti materiálu vůči korozi.

V našich zeměpisných podmínkách se bazény nejčastěji napouštějí pitnou vodou s nízkým obsahem chloridů.

  • pro obsah chloridů do 500 mg/l (pitná voda) používáme nerezový materiál v jakosti 1.4404 (X2CrNiMo17–12–2) AISI 316L
  • pro obsah chloridů do 2000 mg/l (termální vody) používáme nerezový materiál v jakosti 1.4462 (X2CrNiMoN22–5–3)
  • pro obsah chloridů do 20.000 mg/l (léčebné vody) používáme nerezový materiál v jakosti 1.4547 (254 SMO)

Konstrukce nerezového bazénu je tvořena :

  • prefabrikovanými stěnami bazénu (včetně přelivných žlábků) o max. délce 5 m. Stěny jsou díky použití vertikálních výztužných žeber po celé hloubce stěny bazénu chráněné proti ohybu. Stěnové prvky se kotví do železobetonových základů. U hloubek bazénu větších než 2,2 m se doporučuje smíšená konstrukce, u které se od hloubky 1,2 m až po dno bazénu postaví opěrná betonová vana,
  • dnem bazénu z kovových tabulí dokonalého tvaru. Kovové tabule z nerezové oceli se pokládají na nosný podklad jehož vrchní část tvoří štěrkové lože s horní vrstvou písku. Ve štěrkovém loži lze velmi jednoduše ukotvit potřebné vtokové trubky a systémy, které jsou napojené na výtlačné dnové kanály a sací armatury. Podle volby zákazníka je možné dodat dno s nopkovým (protiskluzově raženým) nebo hladkým povrchem.

Montáž

Na přání zákazníka je možné vyrobit jakýkoliv tvar nerezového bazénu. Způsob technologie výstavby se volí tak, aby se v co největší míře využilo průmyslově vyrobených prefabrikátů a minimalizovaly se montážní práce přímo na místě. Technologie výstavby nerezového bazénu je optimalizována na minimální stavební práce. Bazénové doplňky, mezi které patří např. podvodní reflektory, masážní rysky a různé odsávací a vtokové zařízení, jsou v závodě nepropustně svařovány a poté podrobeny zkoušce těsnosti. Jakmile je stavba připravena, dopraví se jednotlivé prefabrikované části nerezového bazénu na místo stavby, kde se svaří a veškeré spoje se vyhladí.