JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Technická specifikace

Funkční popis (varianta COMFORT)

Přítokovou kanalizací (1) natéká odpadní voda přes vodní filtr, tzv. lapač hrubých nečistot (2) do denitrifikační zóny (3). V této zóně dochází k promíchání odpadní vody s vratným aktivovaným kalem pomocí hrubobublinného provzdušňovače (15). Provzdušňovač současně zajišťuje provzdušňování lapače hrubých nečistot. Směs čištěné vody a aktivovaného kalu po promíchání natéká do aktivační zóny (4), kde je okysličována pomocí jemnobublinných provzdušňovačů (16) uchycených na dně nádrže. Z aktivační zóny vtéká směs vody a aktivovaného kalu do dosazovací zóny (5), kde dochází k oddělení (odsedimentování) vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Vyčištěná voda odtéká přes nornou stěnu (6) a přelivnou hranu do odtoku (7). Odsazený aktivovaný kal je ze dna dosazovací zóny čerpán hydraulickopne­umatickým čerpadlem (8) zpět do denitrifikační zóny. Přebytečná biomasa aktivovaného kalu se z procesu čištění odstraňuje jeho odčerpáváním pomocí fekálního vozu nebo jiné čerpací techniky a likvidováním v souladu s příslušnými předpisy.

Provzdušňovače (15, 16) a hydropneumatické kalové čerpadlo jsou pomocí rozvaděče vzduchu (14) napojeny přímo na membránové dmychadlo (11), tzn., že jsou v činnosti vždy, když je dmychadlo v chodu. Provoz dmychadla je přerušovaný, a to umožňuje optimalizovat přísun vzduchu do systému dle zatížení čistírny.

Při provozu domovní čistírny odpadních vod dochází ke značným jak látkovým, tak hydraulickým nerovnoměrnostem v nátoku odpadní vody. Z těchto důvodů dochází někdy k vyflotování aktivovaného kalu v dosazovací zóně a k vyplavání plovoucích nečistot na hladinu dosazovací zóny. Tyto nežádoucí jevy díky osazení norné stěny před přelivnou hranou na odtoku neovlivňují kvalitu vyčištěné vody, ale je nutné je z hladiny dosazovací zóny pravidelně odstraňovat. K tomuto účelu je v dosazovací zóně osazeno hydropneumatické čerpadlo (18) pro snížení hladiny v nádrži, provzdušňovací rám (20) pro čeření hladiny dosazovací zóny a hydropneumatické čerpadlo (19) pro odtah plovoucích nečistot z hladiny. Přívod vzduchu k těmto prvkům je otevírán a zavírán pomocí elektromagnetických ventilů umístěných v elektroskříni (9). Chod domácí čistírny odpadních vod je řízen pomocí řídicí jednotky BCC-02, která zapínáním a vypínáním přívodu el. energie do zásuvky pro napájení dmychadla a otevíráním a uzavíráním elektromagnetických ventilů střídá jednotlivé fáze provozu.Parametry vyčištěné vody

Ukazatel Požadované hodnoty odtoku* BioCleaner® **
“p” [mg/l] “m” [mg/l] [mg/l]
BSK5*** 40 80 15 – 25
CHSKCr**** 150 220 55 – 90
NL***** 50 80 15 – 25

*) Požadované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku dle NV 23/2011 Sb. pro ČOV do 500 ekvivalentních občanů (EO)
**) Obvykle dosahované průměrné hodnoty na odtoku u domovní ČOV BioCleaner®
***) Standardizovan spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
****) Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným
*****) Nerozpuštěné látky


Základní parametry domovních čistíren BioCleaner®

BioCleaner® Jednotka BC 4 BC 6 BC 10 BC 12
Počet připojených osob [EO] 2~5 5~8 9~11 12~15
Množství odpadních vod za den (Q24) [m³/den] 0,6 0,9 1,5 1,8
Příkon při zatížení [W] 76 (64) 144 183 221
Max. energetická náročnost [kWh/den] 1,2 2,0 2,9 3,7
Celková hmotnost [kg] 150 165 180 230
Průměr [mm] 1 400 1 600 1 700 1 900
Výška [mm] 1 600 1 600 2 350 2 510